Bird lämnar Sverige och Voi skrivs ner av storägare

Efter att de nya regleringarna trätt i kraft den 1 september i år har elsparksbolagen fått det tuffare. Storägaren VNV väljer att återigen skriva ner sitt elsparcykelbolag Voi. Den amerikanska aktören Bird har valt att helt lämna Stockholm och resterande svenska städer med förklaringen att de ”saknar fungerande regler”.

Stramare regelverk

Elsparkcyklarna introducerades i Stockholm under 2018 – 2019. Både antalet aktörer och elsparkcyklar växte i rekordfart. Populäriteten va ett faktum.

Baserat på hur utbrett användandet blivit kan man konstatera att tjänsten har ett existensberättigande. Men elsparkcyklarna har även möts av mycket frustration. Knappa tre år senare har man inför regleringar för att råda bot på de största problemen. Reglerna som gäller på nationell nivå innebär bland annat att man inte får köra på gångbanor, något som redan gäller exempelvis cyklar. Men de nya reglerna innefattar även hur fordonen, elsparkcyklar och elscootrar, får parkeras.

På kommunnivå har även nya regler införts och Stockholms komun har bland annat satt ett tak på sammanlagt 12000 fordon för samtliga aktörer, 1500 per aktör fördelat på åtta de aktörerna Bird, Voi, Bolt, Lime, Moow, Link och Tier.

Men efter mindre än två månader väljer alltså Bird att helt lämna svenska marknaden samtidigt som Vois ägare skriver ner värdet på bolaget. Kanske en önskvärd konsekvens från lagstiftare, eller ogenomtänkta beslut som kan innebära slutet på en kort era av innovativa persontransporter.